top of page

Hizmetlerimiz

 • Genel Tekhat Şemasının Hazırlanması

 • Yük Akışı Analizleri

 • Kısa Devre Analizleri

 • Röle Koordinasyon Çalışması

 • Trafo Boyutlandırma Çalışması

 • Motor Kalkış Analizi

 • Koruma ve Kontrol Şemalarının Hazırlanması

 • Orta gerilim trafo merkezi/hücreleri için teknik şartnamelerin hazırlanması

 • AG, Zayıf Akım kontrol panolarının projelerinin hazırlanması

 • Kablo Listelerinin Hazırlanması

 • Kablo Bağlantı Planlarının Oluşturulması

 • Topraklama sisteminin dizaynı ve projelendirmesi

 • OG ve AG panellerinin montajı ve devreye alınması

 • Servis trafolarının montajı ve devreye alınması

bottom of page